Interim management


Zarządzanie tymczasowe (interim management) to usługa polegająca na wynajęciu managera na określony czas (np. okres kryzysu, odejście, czy wymiana kadry zarządzającej) lub do przeprowadzenia określonego zadania (reorganizacja, transformacja, wejście na nowy rynek, wdrożenie nowego projektu). Osoba taka, o nietuzinkowych umiejętnościach i wiedzy, jest w stanie rozwiązać istniejące problemy, wskazać nowe kierunki rozwoju czy opracować nowe projekty i produkty. Wynajęty menedżer, wchodząc w struktury firmy, w sposób szybki i efektywny przeprowadzi w przedsiębiorstwie trudne procesy restrukturyzacyjne, wdroży nowe rozwiązania, usprawni system zarządzania i wprowadzi skuteczne programy motywacyjne dla załogi.

Główne cechy wynajętego menedżera:

  • Skuteczność – potrafi w bardziej efektywny sposób wykorzystać potencjał firmy – inaczej nie odniósłby sukcesu. Można rzec, że ma płacone zależnie od swoich sukcesów, a nie wg listy obecności.
  • Niski koszt usługi – główne wynagrodzenie stanowi prowizja od uzyskanego efektu – success fee, a nie stałe, „należne” wynagrodzenie.
  • Obiektywność – potrafi spojrzeć na problem i przedsiębiorstwo z nowej perspektywy, nie jest skrępowany wewnętrznymi zależnościami, gdyż po wykonaniu zadania odchodzi z takiej organizacji.
  • Zaangażowanie – bez tego nie osiągnie sukcesu, który jest podstawą do naliczenia prowizji.
  • Odpowiedzialność – nie podejmuje ryzykownych działań, tak by nie spowodować u swojego klienta straty, a wszelkie działania mają na celu maksymalizowanie wartości Zleceniodawcy.
  • Efektywność – dąży do osiągnięcia sukcesu w krótkim okresie, tak by jego Klient widział korzyści z korzystania z takich usług.

Pracę interim menedżera można opisać w 4 fazach:

  1. Poznanie i diagnoza Zleceniodawcy – na tym etapie interim manager określa przyczyny zaistnienia bieżącej sytuacji oraz szacuje wstępnie możliwości jej poprawy.
  2. Wnioski i konkluzje – na tym etapie manager zapoznaje Zleceniodawcę z programem naprawczym, sposobem jego realizacji oraz czasem trwania.
  3. Realizacja – jest to najdłuższy okres, w którym wdrażane są rozwiązania prowadzące do poprawy sytuacji.
  4. Wyjście z organizacji – następuje rozliczenie osiągniętych wyników i zakończenie współpracy.

W ramach usługi Interim Management oddelegowujemy do ścisłego kierownictwa Państwa firmy naszych menedżerów, którzy jako osoby nadzorujące realizację postawionych zadań nadzorują całość prac, aż do osiągnięcia zamierzonego rezultatu.

Podejmujemy się zadań o różnym stopniu trudności, od zwykłego usprawnienia w wybranej strefie działalności operacyjnej (zwiększenie efektywności poszczególnych działów), poprzez przygotowanie do dalszego rozwoju i ekspansji (opracowywanie nowych projektów i produktów, czy modyfikację istniejących; zdobywanie nowych rynków i klientów), aż po wyciąganie firm z bardzo trudnych sytuacji.

Copyright © 2010 Managers24.com

Webmaster:
Lautum Studio