GWARANCJE


Sukces naszej firmy jest w 100% powiązany z sukcesami naszych klientów, dlatego mając na uwadze Państwa bezpieczeństwo, wynagrodzenie za świadczone usługi jest bezpośrednio powiązane z osiągniętą poprawą wyników ekonomicznych. Płatne jest "z dołu" i w dużej mierze stanowi prowizję od wypracowanej nadwyżki wyniku finansowego (success fee), co z jednej strony eliminuje ryzyko poniesienia nieefektywnych kosztów związanych z korzystaniem z naszych usług, a z drugiej strony gwarantuje uzyskanie poprawy sytuacji.

Współpracy podejmujemy się tylko wtedy, gdy jesteśmy pewni, że przyczyni się ona do zwiększenia Państwa dochodu i poprawy pozycji rynkowej.

Skorzystanie z usług naszej firmy nie wiąże się z poniesieniem jakiegokolwiek ryzyka.

Kontakt

Jarosław Kozłowski
tel.: 503-171-452
email:info@managers24.com

Copyright © 2010 Managers24.com

Webmaster:
Lautum Studio